Březen 2021

Odborné školy v éře covidu

 

Pandemie covidu-19 vedla k radikálním změnám ve vzdělávání žáků. Evropské země řešily, jak naložit s běžnou výukou, závěrečnými zkouškami, ale i praktickým vyučováním žáků. Krize rovněž poznamenala začátek nového školního roku. Jak se na něj školy po předchozích zkušenostech připravily? A před jakými výzvami v současné době stojí evropské odborné vzdělávání? 

 

Přečíst článek

Koronavirus a evropský trh práce

Jak se vyvíjela situace na evropském trhu práce mezi první a druhou vlnou pandemie? 

Přečíst článek

Online trh práce a rostoucí význam digitálních dovedností – to je nová realita, kterou podtrhuje i přetrvávající virová pandemie. Které dovednosti jsou potřeba a jak je efektivně získávat? Inspiraci pro jednotlivce i odborné vzdělávání můžeme nalézt u lidí pracujících přes online platformy – tzv. crowdworkery.

Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti?

Článek z květnového vydání časopisu Skillset and match přináší výsledky první podrobné studie o práci zprostředkované přes digitální platformy, o tzv. crowdworku. Jak evropští crowdworkeři rozvíjejí své dovednosti a jakým způsobem se v prostředí online platforem potkává nabídka s poptávkou po dovednostech?

Přečíst článek

Sjednocení a komplexní přístup ke kvalifikacím

Smyslem národních rámců kvalifikací je sbližovat evropské vzdělávací systémy a usnadnit k nim cestu uživatelům. Kam směřují?